12 - те черни петъка в годината според старозаветните предания: 

 1. Петък преди Тодоровден / в който Адам бил изгонен от Рая/.

 2. Петък преди Благовещение / в който Каин убил Авел /.

 3. Разпети петък / в който Христос бил прикован на кръста /.

 4. Петък преди Свети Дух / агаряните пленили Александрия /.

 5. Петък преди Рождество на Йоан Кръстител / превземането на Ерусалим/.

 6. Петък преди Петковден /Бог дал на Египет жаби и направил реките на кръв/.

 7. Петък преди Успение Богородично / в тази нощ Гедеон победил/.

 8. Петък пред Секновение / Ирод убил Йоан Предтеча/.

 9. Петък пред Кръстовден / превземането на град Содом /.

10.Петък след Кръстовден /Мойсей разделил Червено море и превел израилтяните/.

11.Петък пред Андреевден / в този ден се явил Ангел Божий на Мойсей /.

12. Петък след Рождество Христово / тогава цар Ирод започнал да избива деца/.


 

<<     >>