ВЕЧЕН КАЛЕНДАР

за определяне деня от седмицата по новия стил

 

Правила за ползване на вечния календар.

Ако искаме да определим кой ден от седмицата се пада например датата 21. ІІІ.1953 г., постъпваме по следния начин:

1. В колонката с надпис "Първите две цифри от годината"намира­ме реда показващ първите две цифри на желаната година /в случая - 19/, а в таблицата с надпис "Вторите две цифри от годината"на­мираме колонката, в която са разположени останалите две цифри от годината /в случая -53/. В таблицата с главните букви намираме буквата, в която се пресичат хоризонталната с вертикалната редица /в случая -В/.

2. В таблицата "Месеци"намираме реда, в който се намира жела­ният месец /в случая - ІІІ /, а на същия ред в таблицата с глав­ните букви намираме колонката, в която се съдържа вече запомнена­та буква / в случая - В /.

3. В най-долната дясна таблица "Дни от месеца"намираме реда, в който се съдържа желания ден / в случая - 21 /. Пресичането на този ред с колонката, получена в т. 2 ни дава в таблицата "Дни от седмицата"търсения ден от седмицата /в случая Сб. - събота /.

4. Високосните години в таблицата с вторите две цифри от годината са отбелязани с получер шрифт. Съответно в таблицата с месеците трябва да различаваме януари и февруари за високосните години, които също са маркирани с получер шрифт, за разлика от невисокосните години. Вече отбелязахме, че докато по стария стил всички години завършващи на 00 са високосни, то по новия стил са високосни само тези, на които първите две цифри се делят на четири без остатък. Накрая ще припомним, че в България последен ден от летоброенето по стария стил е 31 март 1916 година, като вместо 1 април 1916 година, трябва да смятаме 14 април 1916 г. по новия стил от Григорианския календар.

 

 

<<     >>