Май

На латински Майус е месец на богинята Майа, дъщеря на Атлас и майка на Меркурий - вестителя на боговете, бог на търговията, красноречието и хитростта. Народът нарича месец май още тревен.

1 май ЕРЕМИЯ. / Зъмски ден /

Старите хора наричат първия ден на месец май Еремия / Ирминден / или Зъмски ден / Змийски ден / и казват, че който в този ден работи полска работа ще бъде ухапан от змия през лятото.

Сутринта на празника стопанката на дома, заедно с другите жени в къщата снахи, дъщери и децата вземат маши, ръжени и тенекии, чукат с тях и обикалят двора от изгряло слънце към залез, като викат: Бягайте змии и гущери, че днеска е Еремия! Ще ви връзва с ремъци, ще ви дере с кремъци! Жените влизат в зимника, обхождат кошарите, обора и хармана и вярват, че през лятото нито една гадина няма да ги полази.

В някои селища на тоя ден извършват обреда "гонене на змей". Хората вярват, че ако в селото има змей, той спира облаците и не вали дъжд. Затова мъжете устройват изгонване. Това става нощно време, когато няколко мъже, съблечени "дибидюс голи", въоръжени със сопи, започват от източния край на селището и завършват в западния, като мушкат и удрят навред, за да изгонят скрилия се змей. След обхождането на селото мъжете вкупом се изкъпват в течаща вода и вярват, че дъждът вече няма да заобикаля тяхното селище.


На Зъмски ден, моми и ергени тъпчат с боси нозе кал за глинени съдове. А като привършат, отиват в полето да берат див чесън,  който носят в къщи, за да ги пази от зли магии и змийски погледи.

В земите по долното течение на река Тунджа хората на тоя ден сеят зелето и наричат: както се свиват змиите, тъй да се свиват и зелките , за да станат стегнати и здрави. В някои родопски селища Ирминден се почита за опазване от вълци, затова ловците в този ден хващат малки вълчета от леговищата им, развеждат ги от къща в къща, а стопаните ги даряват с вълна, брашно, стар боб и дребни пари. В някои селища правят и каркъм стригане на овцете, което завършва с обща трапеза за овчарите.

 

2 май Имен ден на Борис, Борислав, Борислава. В митологията борът е символ на безсмъртие, защото се възприемал като тялото на мъртвия и възкръснал Бог, който сменя годишните времена.


5 май Имен ден на Ирин, Ирина. Означава "мир".

6 май ГЕРГЬОВДЕН

Гергьовден води своето начало от древен езически празник, свързан с пасищното отглеждане на овцете и козите  и с тяхното първо задояване. Георгиус идва от старогръцки и значи земеделец .

В Източна България вечерта преди празника младите обикалят нивите, за да прогонят житомамниците, после играят три леви хора, къпят се в роса за здраве, берат крушови клончета и коприва, с които кичат вратите на дома, хамбара, зимника, обора и кошарата, палят свещици и по три глътки мълчана вода пият за  лек.

За празника месят най-различни хлябове кръсташки, овчарки, колаци и кравайчета или специален кравай за Св. Георги, който се прави от невястата на дома. Той е кръгъл по форма и отгоре полага кръст от тестени пръчици, чиито краища са завити. В средата на кръста се слага малка топчица от тесто, обкръжена с тестен венец. Между стените на кръста има положени четири кравайчета, а кръста е обкръжен с несклопена ограда полукръг от тесто, назъбчен с огрибката.

Стопанинът коли и гергьовденското агне, разбира се, след като го захрани обредно и закичи с гергьовденски венец от черничева пръчка и коприва, увити с червен конец. Къносва на кръст лицата на децата с кръвта, за да са здрави и зли очи да не ги урочасат. А костите на изяденото агне заравят в мравуняк, за да се множат овцете както мравките.

След празничните трапези цялото селище се събира на хорището, където младите се теглят на кантар, люлеят се на люлки за здраве и играят ситни, скокливи хора, за да се множат животните и да расте нависоко житото.

Имен ден на Георги, Гергана, Ганчо, Ганка .

  

12 май  ГЕРМАН ГРАДУШКАР

Градушкарите в българския народен календар са четири, но първият и главен градушкар, празнуван на 12 май е Герман / от старинното тракийско герм  горещ /.

На градушката е отредено първенство, за умилостивяване на Германа градушкар. Тоя ден никой не работи полска работа. И ако някой се осмели, хората насила го спират, разпрягат воловете, а колата потрошават на парчета, за да предпазят селището от поразиите на грешника. Старите хора разправят, че град правят мъртвите на оня свят и то грешниците, и го трупат на купове, откъдето дядо Господ взема ледени зърна и бие с тях грешниците на земята. Герман - градушкарят изпращал глух старец да води градушката, като му наръчал""Води я там, дето вчера не си ходил!", пък той чувал "Води я там, дето вчера си ходил"- затуй град бие там, където е удрял и по-напред. Облакът с градушката се предвождал от кръстат орел. Хората, като видят такъв облак гърмят с пушка срещу него, та плашат орела да заведе облака на друго място. А когато започне да вали град, вземат брадва и нож и ги поставят на земята с остриетата нагоре, за да пресекат града на дъжд. Също, за да престане градушката нареждат на момче и момиче, които са първаци или изтърсаци от две нероднински семейства да глътнат едновременно по едно ледено зърно. После те стават побратим и посестрима.

В миналото на тоя ден момите правели Германчо кукла от кал, над която извършвали всички обреди, както над умрял човек. Куклата изработвали старателно с всички човешки части и ония атрибути, които определят човека като мъж, че е грехота, ако не личи това . Полагали го на турска керемида, окичен с цветя, а след оплакването го заравяли край реката или на кръстопът вън от селото. И вярвали, че Герман градушкарят няма да дойде.

21 май  КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

 На този ден в района на Странджа планина празнуват нестинарите. Името им днес е само спомен, който буди почуда и възхита от силата на българския дух. За това, как българите са започнали да играят по жарава има стара легенда от Странджа планина

Било много отдавна, в ония времена, когато Господ ходел всред хората. Един ден му дотежало да се разправя с хорските дела и намислил да си намери помощник. Чудел се как да го изпита във вярност и наумил. Наклал огън до небето и събрал всички ергени. Когато огънят станал на червена жарава рекъл: Който влезе в огъня с боси нозе и ми поиграе по жаравата, той ще ми стане помощник! Гледали ергените живата жар и не се решавали да се събуят. Но се намерил един смелчага, името му било Костадин, влязъл бос в огъня, играл в огнената жарава и нищо не му станало. Него взел Господ за помощник.

Минало година време и на Костадин му се приискало да се ожени. Господ кандисал и за да му избере достойна невяста, подложил момите на същото изпитание. Мома Елена играла боса в огъня и Бог благословил този ден да носи името на двамата Костадин и Елена. От тогава българите играят нестинари.

 Още в зори млади и стари подготвят дървата за огъня. Настане ли вечерня, клепалото бие. Момчета с икони и нестинарите обикалят три пъти около черквата и застават до разстланата жар. Писва гайда, тъпанът зачестява и нестинарите заиграват с боси нозе. Първом около огъня, а като ги "прихване"нагазват в жарта. Ритъмът е омаен, обземащ, свещен, накъсван от пронизителното нестинарско "ва-а-ах!". Играят с "опашатата"икона, пипат с ръце жарта, а около тях огнената вакханалия пръска на талази искри.

Нестинарят играе в огъня без да усеща болка и да изгаря нозете си, въпреки че температурата на разтопената жар е между 400 и 800 градуса С. По ходилата му няма никакви следи от изгаряния и на другия ден той ходи така леко и свободно, както и по време на играта в огъня.Това за вярващите е явно доказателство за свръхчовешки сили светецът в този ден пази нестинарите. Някои обясняват обезчувствяването и неизгарянето на ходилата с външни средства с газенето в кал, със загрубяването на стъпалата през лятото или пък с използването на лековити мазила. Но етнографи са доказали, че нестинарите не използват никакви помощни средства. Тогава? Една от причините за неизгарянето е, че огнеходците преминават много бързо върху жаравата, като задържат стъпалата си само за части от секундата. Но има и друго, много по-важно обстоятелство подготовката да станеш нестинар. Между средствата за подготвяне на екстаза у нестинарите съществено значение има постът, очистването с вода, съзерцанието и психическата нагласа. Именно чрез психическа нагласа се постига охлаждане на крайниците, свиването на кръвоносните съдове на краката и изчезване или намаляване усета за топлина, съответно за болка. Екстазното състояние, в което нестинарят изпада по време на обреда, още повече засилва физиологичната пренагласа към обезболяване и неизгаряне.

След играта в огъня започва нестинарското хоро околовръст, на което трябва да се хванат и поиграят всички за здраве и берекет.

Имен ден на КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА .

24 май Имен ден наКирил, Методи. Въпреки, че празникът на Светите равноапостоли Кирил и Методий е на 11 май, повлияни от празника на славянската писменост именниците празнуват в този ден. Кирил е от старогръцки - - "господарски"и Методи е от същия произход - "който изследва, води се по метод". 

25 май СПАСОВДЕН, / Възнесение / 1

Голям празник е това, шарен празник - ден на Св. Спас, защото бил спасител и всичко живо на земята ляк дири от него. На тоя ден ако вали - "златен дъжд"му думат, златен за треви и билки, златен за ниви и овошки.

Още вечерта срещу Спасовден, който човек е болнав, взема зелена паница, зелено бърдуче или зелена стомна, увие ги в бял нов пешкир, тури в бохчата просорясана пита и варена кокошка и подир залез слънце тръгва "на росен ". Като преспи на открито и росата го нароси - оздравява, защото тая вечер самодивите лекуват всички болежки - Свети Спас ги праща при хората. Затуй на сутринта болните дар оставят на поляната, където са преспали - яденето, което носят и везан пешкир, чорапи или кенарена риза. Овчарите, като изкарат рано овцете, те се гощават и вземат даровете, като благославят за изцеление на болните. И благословията им е кадемлия.

Заранта на Спасовден хората за последно се поздравяват с "Христос воскресе!"и отговарят "Во истина воскресе!", пак боядисват червени яйца и ги раздават по комшиите. Ходят и на гробищата. Там, на гроба се слага червено яйце и орехови листи, за да пазят сянка на починалия. После се прелива с водица, само с водица, защото вярват, че тоя ден горят дъските на умрелите и с вода да се угасят.

 После на мегдана се събират млади и стари. И хора играят, ама повече на песен и първото хоро е винаги наляво, за помен на умрелите - да помагат на живите.

Имен ден за Спас, Спаска.

29 май  Имен ден на Теодоси, Теодосия - името означава   "даден от бога".

30 май  Имен ден на Емил, Емилия / от лат. "пустословя "/.

 

<<     >>