About us

"ELIYA TOUR”LTD was estalished in 2006, license 05567.Туристически Лиценз Елия Тур

 

Main activities include:

 

  • summer holidays
  • winter holidays
  • welcoming and accommodation of foreign tourists in Bulgaria
  • Childrens' camps and organized school holidays and travel
  • Congress tourism, seminars, team building
  • Excursions in Bulgaria and abroad
  • Airline tickets - Russia
  • Transfers

 

The high quality of service, with personal attention and individual approach to customers is a priority for us.

Contacts: 

 +359 888 402 426

email: eliyatour@abv.bg

Проект: BG16RFOP002-2.092 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.


Бенефициент: „ЕЛИЯТУР“ ООД


Обща стойност: 3 656.21 лв., от които 3 107.78 лв. европейско и 548.43 лв. национално съфинансиране.


Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.