Република България се намира в югоизточната част на Европа, в североизточната част на Балканския полуостров и е разположена на територия от 110993.6 кв.км. Северната част на страната граничи с Румъния, южната - с Турция и Гърция, западната - с Република Сърбия и Република Македония, а източната се мие от Черно море. Дължината на държавните граници е 2245 км., от които 686 км. са речни, а 378 км. - морски.
Релефът на България е разнообразен - равнините и хълмистите местности покриват около 70% от територията, горите - около 30%. Най- високите планини са Рила (връх Мусала - 2925 м.), Пирин (връх Вихрен - 2914 м.) и Стара Планина (Балканът)(връх Христо Ботев - 2376 м.) Дунавската равнина е обширон нагънато плато. Черноморското крайбрежие на България се характеризира с просторна пллажна ивица, накъсана на места от вертикално разполжени скали.
Основните реки в България са: Дунав, Искър, Тунджа, Марица, Янтра.
По-голямата част от страната се радва на умереноконтинентален климат. На юг, особедо по долините на реките Струма и Места, климатът се променя на средиземноморски.
Население – 7.2 милиона (декември 2001). Освен главната етническа група – българите, турците са около 10% от общото население на страната; има и много арменци, роми, гърци и представители на други национаности.
Официалният език е българският, а преобладаващата част от хората са последователи на Православната религия.
Политическа структура – България е парламентарна република.
Населението на столицата и най-големият индустриален и културен център на България - София, е 1.3 милиона жители. Други големи градове в страната са Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
Национална валута - български лев.
Национален празник на България е 3 март – денят на освобождението от османско иго. На този ден през 1878 е подписан санстефанският мирен договор, който слага край на руско-турската война 1877-1878.

Кратка историческа справка


България е една от най-древните страни в света и първата славянска държава в Европа, основана в 681, когато българският хан Аспарух поставя основите на българо - славянския съюз.

Историята на страната може да се раздели на три главни периода:
1. Период на Първото българско царство (VII-XI век), започнал с официалното признаване на страната до паданети й под византийска власт през 1018.
2. Период на Второто българско царство (краят на  XII в. до края на XIV в.) от момента на освобождението ни от Византийска власт (1187) до падането на България под османците (1396).
3. След освобождението през 1878 до наши дни.

Главните моменти в нашата история:

855 – Кирил и Методий създават старата българска азбука.

864 – Приемане на християнството като държавна религия по време на управлението на цар Борис I. Първото българско царство достига своя връх по време на управлението на Симеон (893-927). Слуд битката при р. Ахелой (917), България става първостепенна сила на Балканите. Този период е известен като "Златният век" на българската култура. В новата столица - Преслав са построени прекрасни дворци. Там творят известните просветители Черноризец Храбър, Йоан Екзарх и други.

1018 -1186- България пада под византийска власт

1187- Възстановяване на българската държава

1218- 1241- По веме на царуването на Иван-Асен II България има най-голямото си териториално разширение и има излаз на три морета.

1396-1878- Турско иго

1877-1878 - Руско- турска освободителна война.

1878-1944 - България е конституционна монархия.

1944-1989 - България е народна република, управлявана от комунистическата партия. 

1990 - България става парламентарна рупублика.

2007 – България се присъединява към Европейския Съюз.