За нас

"ЕЛИЯ ТУР”ООД  е създадена през 2006 година, Лиценз 05567.Туристически Лиценз Елия Тур

Предмет на дейсност на фирмата са :

  • Летен отдих
  • Зимен отдих
  • Посрещане и настаняване на чуждестранни туристи в България
  • Детски лагери и организиран ученически отдих
  • Конгресен туризъм, семинари, тим-билидинг
  • Екскурзии по страната и в чужбина
  • Самолетни билети - Русия
  • Трансфери

Приоритет в нашата работа е високо качество на обслужване, с персонално внимание и индивидуален подход към клиентите ни.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За контакти : +359 888 402 426  +359 056 702 120 e_mail : eliyatour@abv.bg

 

Адреси офиси:

Гр. Бургас 8000, ул."Рилска" 14

К.К. "Златни Пясъци" 9007 Административна сграда "Рила", офис 406 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“


Бенефициент: „ЕЛИЯТУР“ ООД


Общата стойност на заявлението за подкрепа:9165,78 лв.


Начало: 09.07.2021 г.
Край: 09.10.2021 г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.097 „Подкрепа чрез оборотенкапитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”


Бенефициент: „ЕЛИЯТУР“ ООД


Общата стойност на заявлението за подкрепа:863,70 лв.


Начало: 23.04.2021 г.
Край: 23.07.2021 г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотенкапитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”


Бенефициент: „ЕЛИЯТУР“ ООД


Общата стойност на заявлението за подкрепа:2141,90 лв.


Начало: 26.02.2021 г.
Край: 26.05.2021 г.

Проект: На 21.12.2020 г. „ЕЛИЯТУР“ ООД стартира изпълнението на проект за преодоляване липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID – 19. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.


Очаквани резултати:В резултат на помощта очакваме постигане на положителен икономически ефект, чрез осигуряване на необходимите средства за преодоляване на недостига или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19


Бенефициент: „ЕЛИЯТУР“ ООД
Договор за БФП №: BG16RFOP002-2.092-0241-C01


Обща стойност: 3 656.21 лв., от които 3 107.78 лв. европейско и 548.43 лв. национално съфинансиране.


Проектът се реализира в рамките на 3 месеца в периода 21.12.2020 г. - 21.03.2021г.