Разписание


Понеделник
Дата От град До град Номер на полета Излитане от Москва Излитане от България Авиокомпания Летище
01.06-16.09.18 Бургас Москва LB225/226 11:30 - 14.00 07:50 - 10.20

(ВКО)
01.06-16.09.18 Бургас Москва LB220/221 11:30 - 14.00 15:00 - 17.30

(ВКО)
01.06-16.09.18 Варна Москва LB125/128 18:30 - 21:00 07:50 - 10.20

(ВКО)

Сряда
Дата От град До град Номер на полета Излитане от Москва Излитане от България Авиокомпания Летище
01.06-16.09.18 Бургас Москва LB225/226 11:30 - 14.00 07:50 - 10.20

(ВКО)

Петък
Дата От град До град Номер на полета Излитане от Москва Излитане от България Авиокомпания Летище
01.06-16.09.18 Бургас Москва LB220/221 11:30 - 14.00 15:00 - 17.30

(ВКО)
01.06-16.09.18 Бургас Москва LB225/226 11:30 - 14.00 07:50 - 10.20

(ВКО)
01.06-16.09.18 Варна Москва LB125/128 18:30 - 21.00 07:50 - 10.20

(ВКО)

Събота
Дата От град До град Номер на полета Излитане от Москва Излитане от България Авиокомпания Летище
01.06-16.09.18 Бургас Москва LB225/226 11:30 - 14.00 07:50 - 10.20

(ВКО)
28.04-28.04.18 Бургас Москва LB225/226 11:30 - 14.00 07:50 - 10.20

(ВКО)
01.06-16.09.18 Бургас Москва LB220/221 11:30 - 14.00 15:00 - 17.30

(ВКО)
12.05-12.05.18 Бургас Москва LB228/227 18:30 - 21.00 15:00 - 17.30

(ВКО)
01.06-16.09.18 Варна Москва LB125/128 18:30 - 21.00 07:50 - 10.20

(ВКО)

Неделя
Дата От град До град Номер на полета Излитане от Москва Излитане от България Авиокомпания Летище
01.06-16.09.18 Бургас Москва LB220/221 11:30 - 14.00 15:00 - 17.30

(ВКО)
01.06-16.09.18 Бургас Москва LB225/226 11:30 - 14.00 07:50 - 10.20

(ВКО)
29.04-29.04.18 Бургас Москва LB225/226 11:30 - 14.00 07:50 - 10.20

(ВКО)
01.06-16.09.18 Варна Москва LB125/128 18:30 - 21.00 07:50 - 10.20

(ВКО)

Информация за разрешен багаж
FreeCurrencyRates.com